Piteå Flygklubb

PFK är en idell flygklubb som håller till vid Piteå Flygplats. Flygklubben har funnits sedan 1966 och har idag ett 50-tal medlemmar som alla är engagerade i olika former av flygsport.
Flygklubben har en egen anläggning med klubbstuga och två hangarer där klubbens flygplan förvaras.

Genom åren har nya typer av flygning kommit till och idag finns inom klubben sektioner för normalklassade flygplan, ultralätta flygplan och paramotor.

Under främst våren och sommaren är det som mest aktivitet vid flygfältet då klubbens medlemmar träffas för att prata och utöva friheten av att flyga på egen hand.

Välkommen!