Piteå Flygplats – ESNP

Flygplatsen är belägen cirka 15km nordväst om Piteå.
Vid fältet finns en varmhangar, där klubbens flygplan förvaras. Det finns även en kallhangar som disponeras av klubbens medlemmar för förvaring av privata flygplan.
I anslutning till hangarerna finns klubbstugan som används för färdplanering, utbildning och styrelsemöten. I klubbstugan finns möjlighet till övernattning.

 

FLYGPLATSINFORMATION

Banriktning 16/34, tröskel bana 16 inflyttad 1000 meter

Fältyta 1000 meter x 25 meter asfalt

Bränsle 100LL finns vid fältet, kontakta klubben för mer information

Skidflygstråk 500 meter x 15 meter öster om landningsbanan

Sjöflygplats belägen på Piteåälven 100 meter öster om flygplatsen

Radiofrekvens 123,550 MhZ ”Piteå radio”

 

PRIOR PERMISSION REQUIRED

Flygplatsen är i perioder stängd på grund av dragracingtävlingar, därav Prior Permission Required.

PPR inhämtas genom klubben 0911-623 15 eller
Flygplatschef Roger Pettersson 073-385 87 06