LAPL – Light Aircraft Pilot License

LAPL(A) är ett certifikat för privatflygning som ger behörighet att flyga enmotoriga kolvmotorflygplan upp till 2000 kg startvikt och maximalt fyra personer ombord, inklusive pilot. Det här certifikatet gör att du kan flyga merparten av de flygplan som finns i flygklubbar runt om i Sverige. LAPL(A) gäller i hela Europa.

Teori

Teoridelen görs genom den internetbaserade plattformen flygcert.com där allt teorimaterial finns. Ett antal repetitionstillfällen anordnas på flygklubben så att man i lugn och ro kan få hjälp med knepiga avsnitt av teorin innan provskrivning.
Totalt läser du nio ämnen i alltifrån lagar och regler för flygning till meteorologi och navigering. Varje ämne examineras med ett prov på 20 frågor.

Flygning

Flygningen följer ett utbildningsprogram och innehåller totalt 30 flygtimmar, varav minst 15 timmar flygs med en flyglärare och minst 6 timmar som ensamflygning under övervakning. Av de 6 timmarna ensamflygning ska minst 3 timmar vara navigeringsflygning till andra flygplatser.

Har du, eller har haft, flygcertifikat för Ultralätt klass B eller segelcertifikat för TMG får en stor del av flygträningen tillgodoräknas. Kontakta flygskolan för att ta reda på hur många timmar din flygutbildning för ett LAPL kommer att innehålla.

När flygläraren anser att du är redo bokas uppflygning som du gör inför en kontrollant från Transportstyrelsen.

Efter uppflygningen för LAPL måste du flyga 10 timmar på egen hand innan du får ta med passagerare.

Kostnad

Ett LAPL(A) kostar totalt ungefär 92 000 SEK. Teoripaketet faktureras av flygklubben innan du börjar utbildningen. Flygningen betalas genom att du själv sätter in pengar på ditt flygtidskonto i flygklubbens bokningssystem. Detta gör att du inte behöver lägga ut hela utbildningskostnaden på en gång utan kan betala allt eftersom utbildningen genomförs.

Behöver du mer flygtid för att uppnå kraven för uppflygning debiteras detta från ditt flygkonto.

Kostnaderna fördelas enligt följande;

  1. Teoripaket – inloggning till flygcert.com, 30 timmar lärarledd undervisning och flygmaterial så som karta och loggbok
  2. Flygning 30 timmar
  3. Avgifter till Transportstyrelsen för medicinskt intyg, språkprov, provskrivningar, uppflygning och certifikatavgift.

Grundläggande krav

Ålder

Minst 17 års ålder innan uppflygning, ingen övre åldersgräns finns.

Medicinskt intyg

Utfärdat medicinskt intyg för LAPL eller Klass 2 behövs senast vid första ensamflygningen. Fastän man kan börja sin flygutbildning utan att ha ett medicinskt intyg rekommenderas ändå att du skaffar det tidigt så att du vet att det inte finns några hinder för att ta flygcertifikat.
Glasögon och färgblindhet är till exempel tillåtet för privatflygning. Flygklubben hjälper dig att hitta en flygläkare när du börjar utbildningen.

Medlemskap i Piteå Flygklubb

För att kunna boka de flygplan som används under utbildningen krävs medlemskap i Piteå Flygklubb. Du kan läsa allt om medlemskap och avgifter på sidan Bli Medlem.