Medlemsvillkor

Genom att ansöka om medlemskap godkänner jag som sökande Piteå Flygklubbs medlemsvillkor och fastställda stadgar.

  • Som medlem godkänner jag att Piteå Flygklubb lagrar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten.
  • Medlemskap i Piteå Flygklubb innebär att aktivt medverka i klubbens verksamhet.
  • För drift och underhåll av flygplatsen samt klubbens anläggningar och maskiner är varje medlem skyldig att bidra med minst 10 arbetstimmar per år.
  • Före första flygning med klubbens flygplan skall genomföras en godkänd kontrollflygning med klubbens motorflygchef eller flyglärare eller annan pilot utsedd av klubbens styrelse.
  • Betalning för flygtid med klubbens flygplan och betalning av hangarhyra ska normalt ske i förskott till klubbens bankgiro, utan fakturering från flygklubben. Glöm inte ange vad betalningen avser.