PPL – Private Pilot License

PPL(A) gäller för privatflygning med kolvmotorflygplan upp till 5700 kg startvikt och maximalt 9 passagerare ombord. Vill man bygga på sitt certifikat med instrumentbehörighet måste man inneha ett PPL.

Det finns två sätt att ta ett PPL, antingen genom att man uppgraderar sitt LAPL eller att man utbildar sig till ett PPL från början.

Teori

Teorikursen är densamma som för ett LAPL och du skriver prov i samma nio ämnen för Transportstyrelsen. Har du redan ett LAPL räknas den teorin också för ett PPL.

Flygning

Flygträningen följer ett utbildningsprogram om minst 45 timmar, där minst 25 timmar flygs med lärare och minst 10 timmar är ensamflygning. Minst 5 timmar av ensamflygningen ska vara navigeringsflygning.

Har du redan ett LAPL räcker en utbildningskurs på 10 timmar för att uppnå ett PPL.

Utbildningen avslutas med ett flygprov för en kontrollant från Transportstyrelsen, efter att din flyglärare anser att du är redo för uppflygning.

Kostnad

Ett PPL(A) kostar totalt ungefär 122 000 SEK. Teoripaketet faktureras av flygklubben innan du börjar utbildningen. Flygningen debiteras genom ditt flygtidskonto i flygklubbens bokningssystem, allt eftersom utbildningen fortskrider.

Behöver du mer flygtid för att uppnå kraven för uppflygning debiteras detta från ditt flygkonto.

Kostnaderna fördelas enligt följande;

  1. Teoripaket – inloggning till flygcert.com, 30 timmar lärarledd undervisning och flygmaterial så som karta och loggbok
  2. Flygning 45 timmar
  3. Avgifter till Transportstyrelsen för medicinskt intyg, språkprov, provskrivningar, uppflygning och certifikatavgift.

Om du redan har ett LAPL och vill uppgradera till PPL kontakta flygskolan för prisuppskattning.

Grundläggande krav

Ålder

Minst 17 års ålder innan uppflygning, ingen övre åldersgräns finns.

Medicinskt intyg

Utfärdat medicinskt intyg för LAPL eller Klass 2 behövs senast vid första ensamflygningen. Fastän man kan börja sin flygutbildning utan att ha ett medicinskt intyg rekommenderas ändå att du skaffar det tidigt så att du vet att det inte finns några hinder för att ta flygcertifikat.
Glasögon och färgblindhet är till exempel tillåtet för privatflygning. Flygklubben hjälper dig att hitta en flygläkare när du börjar utbildningen.

Medlemskap i Piteå Flygklubb

För att kunna boka de flygplan som används under utbildningen krävs medlemskap i Piteå Flygklubb. Du kan läsa allt om medlemskap och avgifter på sidan Bli Medlem.