Händelserapportering

Händelserapportering

Piteå Flygklubb använder sig av det interna rapporteringsystem som finns i myWeblog. I det finns möjlighet till uppföljning och utvärdering av händelser. Rapporterna hanteras, analyseras och besvaras av den som är ansvarig för vardera område. Detta kan vara flygplatschef för flygplatsrelaterade rapporter eller skolchef för rapporter som rör flygskolan.

https://www.myweblog.se/QFileReport.php

Följande händelser som rör driften av ett luftfartyg och kan utgöra en betydande risk för flygsäkerheten ska rapporteras av befälhavare:

Rapportering ska ske inom 72 timmar från händelsen.

Obligatorisk rapportering

  • kollisionsrelaterade händelser
  • start- och landningsrelaterade händelser
  • bränslerelaterade händelser
  • händelser under flygningen
  • kommunikationsrelaterade händelser
  • händelser som rör personskador, nödsituationer och andra kritiska situationer
  • arbetsoförmögen besättning och andra händelser som rör besättningen
  • väderförhållanden

Frivillig rapportering

  • händelseinformation som eventuellt inte fångas upp av systemet för obligatorisk rapportering
  • annan säkerhetsrelaterad information som av uppgiftslämnaren uppfattas som en faktisk eller potentiell fara för flygsäkerheten.

Rulla till toppen