Börja flyga

LAPL(A) – Light Airplane Pilot License

Light Airplane Pilot License (Aeroplane) är ett certifikat för privatflygning som ger möjlighet att flyga enmotoriga kolvmotorflygplan upp till 2000 kg startvikt och maximalt fyra personer ombord, inklusive pilot.

Till ett LAPL(A) kan man lägga till behörighet för sjöflyg, skidflyg, mörkerflygning, avancerad flygning och bogsering.

Instrumentbehörighet går inte att lägga till på ett LAPL.

Utbildningen innehåller teori samt 30 timmar flygning, varav minst 6 timmar flygs på egen hand.

PPL(A) – Pilot Pilot License

Private Pilot License (Aeroplane) är ett privatflygcertifikat som du kan flyga enmotoriga kolvmotorflygplan utan begränsning i antal passagerare eller vikt. Man kan lägga till alla behörigheter som är tillåtna på ett LAPL samt att man kan utöka med instrumentbehörighet för flygning i sämre väder.

PPL passar dig som tänkt flyga flygplan med fler än fyra personer ombord eller om du tänkt fortsätta läsa vidare till kommersiell pilot.

Utbildningen består av teori och minst 45 timmar flygning, varav minst 10 timmar på egen hand.

Grundläggande krav flygcertifikat

Ålder

Minst 17 års ålder innan uppflygning, ingen övre åldersgräns finns.

Medicinskt intyg

Utfärdat medicinskt intyg för LAPL eller Klass 2 senast vid första ensamflygning. Lista över flygläkare finns på Transportstyrelsens hemsida. Fastän man kan börja sin flygutbildning utan att ha ett medicinskt intyg rekommenderas ändå att du skaffar det tidigt så att du vet att det inte finns några hinder för att ta flygcertifikat. 

Belastningsregistret

Utdrag ur belastningsregistret kommer att göras i samband med uppflygning och Transportstyrelsen har rätt att neka utfärdande av flygcertifikat om skäl finns. Om osäkerhet finns huruvida belastning kan utgöra hinder för certifikatutfärdande kan Transportstyrelsen kontaktas innan påbörjad flygutbildning. 

Medlemskap i Piteå Flygklubb

För att kunna boka de flygplan som används under utbildningen krävs medlemskap i Piteå Flygklubb. Rättigheter, skyldigheter, aktuella medlemsavgifter och ansökan finns på flygklubbens hemsida.

Teori

Teoridelen görs genom den internetbaserade plattformen flygcert.com där allt teorimaterial finns, liksom möjlighet att ställa frågor till flyglärare. Ett antal repetitionstillfällen anordnas på flygklubben så att man i lugn och ro kan få hjälp med knepiga avsnitt av teorin innan provskrivning.

Då teoriutbildningen är distansbaserad kan du själv sätta det tempo som passar dig. Detta ställer också krav på att du själv planerar och avsätter tillräckligt med tid för att ta in allt som krävs innan examinationen.

Teoriproven har 20 flervalsfrågor vardera och görs på ett internetbaserat system inför en kontrollant från Transportstyrelsen. För godkänt resultat krävs minst 75% rätt på vardera prov. Viktigt att komma ihåg är att samtliga prov måste genomföras med godkänt resultat inom 18 månader från det att man skriver första provet. Om det går mer än 18 månader utan att alla prov är godkända måste teoriutbildningen göras om från början.


I varje ämne har man 4 försök på sig att få godkänt. Får man underkänt på ett 4e prov ogills hela teorin och man måste då börja om igen. Om du följer utbildningsmaterialet, går igenom många exempelfrågor och regelbundet läser teorin så är det inga problem att få godkänt redan på första försöket.

Ett bra upplägg är att läsa två eller tre ämnen i taget och skriva prov i dessa innan du går vidare med nästa grupp av ämnen. Det är en fördel att kombinera ämnen som du känner är lättare med ämnen som känns svårare och mer omfattande.

De ämnen som ingår i utbildningen är

 • Luftfartssystemet & Flygsäkerhetsstandarder
 • Luftfartyg Generellt
 • Prestanda & Färdplanering
 • Människans förutsättning och begränsningar
 • Meteorologi
 • Navigation
 • Flygoperativa Procedurer
 • Flygningens Grundprinciper
 • Radiokommunikation

Kostnader

Oavsett vilket certifikat du väljer så är det samma grundkostnad för teori, avgifter med mera.

Avgifterna kan variera beroende på exempelvis vilken flygläkare du går till samt att Transportstyrelsen uppdaterar sina avgifter årligen.

 • Medicinskt intyg 2000 SEK
 • Teoriprov 6200 SEK
 • Språkprov för radiotelefoni 750 SEK
 • Flygprov 4000 SEK
 • Certifikatavgift 400 SEK

Total kostnad avgifter 13 350 SEK

Teoripaket

I teoripaketet ingår allt du behöver för att klara teorin samt det material du behöver senare för flygningen.

I paketet ingår

 • Inloggning till flygcert.com
 • 30 timmar lärarledd teoriundervisning
 • Loggbok för att logga alla dina flygningar
 • Flygkarta
 • Elevhandbok som beskriver alla manövrar och flygpass som ingår i utbildningen
 • Transportör för att mäta kursvinkel och distans på kartan
 • Navskiva för att beräkna kurs och flygtid vid färdplanering

Kostnad för teoripaketet är 15600 SEK

Flygning

Skolningen kostar 2200 SEK / blocktimme* inklusive instruktör. Timkraven är de lägsta enligt regelverket och ibland kan extra timmar krävas för att nå kraven för att klara en uppflygning. Detta är upp till flygläraren att bedöma.

Kostnad flygning LAPL: 30 timmar * 2200 = 66 000 SEK

Kostnad flygning PPL: 45 timmar * 2200 = 99 000 SEK

*blocktimme – räknas från det att flygplanet rullar från parkeringen tills dess att du parkerar efter flygningen.

Summa kostnader

Total kostnad för avgifter, teori och flygning:

LAPL 94 950 SEK

PPL 127 950 SEK


Boka provlektion för att prova på och prata mer utbildning med en flyglärare

utbildning@pitea-flygklubb.se

Rulla till toppen