Börja flyga

Har du länge drömt om att kunna flyga själv? Nu har du chansen att äntligen förverkliga din dröm att ta flygcertifikat!

Att lära sig flyga är inte särskilt svårt och man behöver heller inte vara i perfekt fysisk form, det enda som krävs är ett brinnande intresse.

Grundläggande krav

Ålder

Minst 17 års ålder innan uppflygning, ingen övre åldersgräns finns.

Medicinskt intyg

Utfärdat medicinskt intyg för LAPL eller Klass 2 behövs senast vid första ensamflygningen. Fastän man kan börja sin flygutbildning utan att ha ett medicinskt intyg rekommenderas ändå att du skaffar det tidigt så att du vet att det inte finns några hinder för att ta flygcertifikat.
Glasögon och färgblindhet är till exempel tillåtet för privatflygning. Flygklubben hjälper dig att hitta en flygläkare när du börjar utbildningen.

Medlemskap i Piteå Flygklubb

För att kunna boka de flygplan som används under utbildningen krävs medlemskap i Piteå Flygklubb. Du kan läsa allt om medlemskap och avgifter på sidan Bli Medlem.

Light Aircraft Pilot License (Aeroplane)

LAPL(A) är ett certifikat för privatflygning som ger behörighet att flyga enmotoriga kolvmotorflygplan upp till 2000 kg startvikt och maximalt fyra personer ombord, inklusive pilot. Det här certifikatet gör att du kan flyga merparten av de flygplan som finns i flygklubbar runt om i Sverige. LAPL(A) gäller i hela Europa.

Teori

Teoridelen görs genom den internetbaserade plattformen flygcert.com där allt teorimaterial finns. Ett antal repetitionstillfällen anordnas på flygklubben så att man i lugn och ro kan få hjälp med knepiga avsnitt av teorin innan provskrivning.
Totalt läser du nio ämnen i alltifrån lagar och regler för flygning till meteorologi och navigering. Varje ämne examineras med ett prov på 20 frågor.

Flygning

Flygningen följer ett utbildningsprogram och innehåller totalt 30 flygtimmar, varav minst 15 timmar flygs med en flyglärare och minst 6 timmar som ensamflygning under övervakning. Av de 6 timmarna ensamflygning ska minst 3 timmar vara navigeringsflygning till andra flygplatser.

Har du, eller har haft, flygcertifikat för Ultralätt klass B eller segelcertifikat för TMG får en stor del av flygträningen tillgodoräknas. Kontakta flygskolan för att ta reda på hur många timmar din flygutbildning för ett LAPL kommer att innehålla.

När flygläraren anser att du är redo bokas uppflygning som du gör inför en kontrollant från Transportstyrelsen.

Efter uppflygningen för LAPL måste du flyga 10 timmar på egen hand innan du får ta med passagerare.

Kostnad

Ett LAPL(A) kostar totalt ungefär 92 000 SEK. Teoripaketet faktureras av flygklubben innan du börjar utbildningen. Flygningen betalas genom att du själv sätter in pengar på ditt flygtidskonto i flygklubbens bokningssystem. Detta gör att du inte behöver lägga ut hela utbildningskostnaden på en gång utan kan betala allt eftersom utbildningen genomförs.

Behöver du mer flygtid för att uppnå kraven för uppflygning debiteras detta från ditt flygkonto.

Kostnaderna fördelas enligt följande;

  1. Teoripaket – inloggning till flygcert.com, 30 timmar lärarledd undervisning och flygmaterial så som karta och loggbok
  2. Flygning 30 timmar
  3. Avgifter till Transportstyrelsen för medicinskt intyg, språkprov, provskrivningar, uppflygning och certifikatavgift.

Private Pilot License (Aeroplane)

PPL(A) gäller för privatflygning med kolvmotorflygplan upp till 5700 kg startvikt och maximalt 9 passagerare ombord. Vill man bygga på sitt certifikat med instrumentbehörighet måste man inneha ett PPL.

Det finns två sätt att ta ett PPL, antingen genom att man uppgraderar sitt LAPL eller att man utbildar sig till ett PPL från början.

Teori

Teorikursen är densamma som för ett LAPL och du skriver prov i samma nio ämnen för Transportstyrelsen. Har du redan ett LAPL räknas den teorin också för ett PPL.

Flygning

Flygträningen följer ett utbildningsprogram om minst 45 timmar, där minst 25 timmar flygs med lärare och minst 10 timmar är ensamflygning. Minst 5 timmar av ensamflygningen ska vara navigeringsflygning.

Har du redan ett LAPL räcker en utbildningskurs på 10 timmar för att uppnå ett PPL.

Utbildningen avslutas med ett flygprov för en kontrollant från Transportstyrelsen, efter att din flyglärare anser att du är redo för uppflygning.

Kostnad

Ett PPL(A) kostar totalt ungefär 122 000 SEK. Teoripaketet faktureras av flygklubben innan du börjar utbildningen. Flygningen debiteras genom ditt flygtidskonto i flygklubbens bokningssystem, allt eftersom utbildningen fortskrider.

Behöver du mer flygtid för att uppnå kraven för uppflygning debiteras detta från ditt flygkonto.

Kostnaderna fördelas enligt följande;

  1. Teoripaket – inloggning till flygcert.com, 30 timmar lärarledd undervisning och flygmaterial så som karta och loggbok
  2. Flygning 45 timmar
  3. Avgifter till Transportstyrelsen för medicinskt intyg, språkprov, provskrivningar, uppflygning och certifikatavgift.

Om du redan har ett LAPL och vill uppgradera till PPL kontakta flygskolan för prisuppskattning.

Efter utbildningen

Efter att du klarat certifikatet kan du vidareutbilda dig i avancerad flygning, sjöflyg, flygning med sporrhjul, skidflygning, mörkerflygning och instrumentflygning.

När du har tillräcklig erfarenhet kan du också flyga brandbevakning under sommarhalvåret. 

Ett flertal av Piteå Flygklubbs medlemmar äger egna flygplan och skulle du också vilja köpa just ditt drömflygplan finns mycket kunskap om flygplansägande till hands.

Det finns alltid något nytt spännande område inom flygningen att prova på!